top of page

Konflikty ve vztahu a nejčastější způsoby jejich řešení

Ve vztahu přirozeně dřív nebo později nastane situace, kdy dojde k názorovému střetu. Co je ale důležité? Jaký v této situaci zaujmeme postoj. Jaké jsou typické způsoby řešení a co je ovlivňuje? Který přístup nechat ladem a ke kterému řešení se při konfliktu uchýlit raději?


VNÍMÁNÍ KONFLIKTU

Konflikt mnohdy vnímáme jako něco negativního, čemu je lepší se vyhnout. Jenže tím kolikrát jen zametáme problémy pod koberec. Problémy samy nezmizí, ale kumulují se. A konflikt pak může být daleko ostřejší, než by tomu bylo, kdybychom věc řešili.


Konflikt ale můžeme vnímat i pozitivně. Jako přirozenou součást mezilidské komunikace. A když komunikaci dokážeme správně nastavit, má to pro nás i náš vztah ve finále pozitivní efekt.


NEJČASTĚJŠÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PARTNERSKÝCH KONFLIKTŮ


Na to, jak v konfliktech reagujeme, má velký vliv způsob řešení konfliktů našich rodičů, který jsme jako děti okoukali. Rodiče se otevřeně nehádali, ale doma bylo stále dusno? Křičeli na sebe a pomlouvali se? Nebo se občas chytli, ale pak se tomu zasmáli? To, čeho jsme byli v dětství svědky, pak většinou kopírujeme po vzoru našich rodičů i do našich vztahů. Ale také naopak! Když jsi například byla svědkem agrese, můžeš mít tendenci se hádkám vyhýbat a podobně. Souvisí to i s typem naší osobnosti a také s dynamikou našeho vztahu. Pojďme se tedy podívat na to, jak vypadají konflikty v domácnostech nejčastěji…


AGRESIVNÍ


Jsou páry, kde konflikt znamená agresi, hrubost a vyhrocené emoce. V těchto případech se nejde daleko pro urážení, nadávky a křik. Hádky jsou vyhrocené a účastníci konfliktu mnohdy překračují hranice s cílem druhého zranit. Pokud si nastavíme tuto „laťku“ komunikace, těžko se vracíme zpět do uctivého a respektujícího dialogu. Tyto hádky zanechávají šrámy a drtí vztah.


MANIPULATIVNÍ


„Jestli mě máš rád/a, tak to pro mě přece uděláš!“ nebo „Tak já jsem se ti obětoval/a a ty mi teď takhle ubližuješ“. Jakmile cítíš, že v tobě druhý chce vyvolat strach a pocit viny, pak máš co do činění s manipulací. Manipulátor chce dosáhnout svého a nebere ohled, jaký dopad to bude mít na druhého nebo vztah, ale otočí to samozřejmě proti tobě.


DIREKTIVNÍ


„Bude to, jak říkám a konec diskuse.“ Direktivní typy, kteří nehodlají ani vyslechnout názory nebo pocity svého protějšku. To, že tímto způsobem rovnocenný vztah nevytvoříme, asi netřeba zdůrazňovat.


SOUPEŘÍCÍ


Ten případ, kdy ego hraje prim. Neřešíte, jaký dopad to bude mít na váš vztah. Cílem je hlavně vyhrát. To se kolikrát podaří, ale za vysokou cenu ztrát na partnerské úrovni. Sice třeba vyhraješ bitvu, ale válka je to předem prohraná…


PASIVNÍ


Nechat to „vyhnít“, zaujmout pozici mrtvého brouka. V některých případech je to strategie, která funguje, protože se problém vyřeší takzvaně sám. Jenže ne vždy je to strategie funkční a některé problémy se opravdu samy nevyřeší. Neznamená to ovšem, že se odteď budeme zabývat každou maličkostí! Jsou věci, které je potřeba vynášet na světlo a jsou věci, které jsou spíš naším problémem nebo by jim pomohlo jen trochu trpělivosti…


PASIVNĚ AGRESIVNÍ


Pasivně agresivní chování je často specialitkou žen, ovšem vyskytuje se samozřejmě i u mužů. Něco se jim nelíbí, ale nevyjádří svůj vztek přímo, nýbrž svůj vztek „schovají“ v pasivní agresi. Tichá domácnost, otrávené vzdechy, bouchání dveřmi, výroky typu „tak jak chceš, nic mi není“, různé naschvály… Pasivně agresivní chování problémy ale spíše vyhrotí a nabalí na sebe další.


VYHÝBAVÝ


Hrozí konflikt? Tak rychle pryč! To je strategie vyhýbavého přístupu ke konfliktu. Hlavně nic neřešit. Třeba, když je protějšek při hádkách vyčítavý, lítostivý nebo agresivní, raději se stáhnout, než být v záplavě emocí druhého. Pokud se ale konfliktu vyhýbáme, často to druhého ještě více vyprovokuje a začne nás takzvaně pronásledovat. Když jsou ve vztahu vyhýbaví oba a konfliktu se bojí, jejich neřešené problémy jim často přerostou přes hlavu. Ale v některých případech může vyhýbavost zabránit zbytečné eskalaci.


PŘIZPŮSOBUJÍCÍ SE