top of page

Návrat k bývalému – kdy je to šance a kdy chyba?

Z různých důvodů, jako je nostalgie, touha po starých časech, pocitu jistoty nebo idealizace vztahu a partnera, míváme i po rozchodu myšlenky na návrat k bývalému. Za jakých podmínek je to dobrý nápad? A kdy se držet rčení „dvakrát do jedné řeky nevstoupíš“?


UJASNI SI DŮVODY 

Ujasni si, co je pravým důvodem, který tě motivuje k návratu do minulého vztahu.  


 • Uvědomění si unáhleného kroku – rozchod byl založen spíš na emocích než po zralé úvaze. 

 • Žárlivost a majetnictví – nesneseš, aby měl někoho jiného. 

 • Emoční závislost – zjisti, jestli tvoje touha po návratu nepramení právě z ní. 

 • Pocit prázdnoty nebo samoty, který chceme rychle naplnit a bývalý se k tomu nabízí.  

 • Myslela jsi, že jinde bude tráva zelenější a narazila jsi. 

 • Idealizace partnera – pořád doufáš, že bude takový, jaký byl v prvních měsících.  

 • Strach, že nikoho jiného nepotkáš a podobně. 

 • Společné děti, majetek, propojené životy.  

 • Uvědomění si, co jste dělali špatně a přesvědčení, že jste spolu šťastnější než odděleně. 

 • Láska, kdy nám jde o to, aby byl partner šťastný (i kdyby to mělo být bez nás).  


LÁSKA, NEBO EMOČNÍ ZÁVISLOST? 

Váháš nad tím, jestli je to láska, nebo emoční závislost a nevíš, jak poznat rozdíl? Láska je silné emocionální a důvěrné pouto, kde oba partneři cítí respekt, úctu a podporu a jsou schopni dávat i brát. Emoční závislost se projevuje silnou vazbou na druhou osobu, kdy tvoje emocionální i psychická stabilita je na tomto vztahu závislá. Mezi znaky emoční závislosti můžeme zařadit neustálé myšlenky na partnera, potřebu být v neustálém kontaktu, strach z odmítnutí a samoty, snížení sebevědomí a sebeúcty kvůli vztahu i  ochotu tolerovat nezdravé nebo destruktivní chování ze strany partnera. Partnerská láska je zdravá a rovnovážná, zatímco emoční závislost je nezdravá a způsobuje disharmonii. 


Důvod, který pro návrat máš, je zásadní indicií pro to, zda obnova vztahu bude úspěšná. Je nutné zvážit všechny aspekty vztahu, proč skončil a také jak jste jako partneři reálně kompatibilní.  


JAKÝ BYL DŮVOD K ROZCHODU? 


Příklady častých problémů: 


 • Nefunkční komunikace – páry, které jsou vysoce reaktivní, neumějí spolu mluvit a jejich verbální i neverbální komunikace obsahuje mnoho negativních prvků, které přebijí ty pozitivní.  

 • Odcizení se – k odcizení často vede cesta právě přes nefunkční komunikaci. Už se necítíme jako tým, ale druhého mnohdy vnímáme spíš jako soupeře, což poté vede k dalším nedorozuměním a partneři se časem odcizují. 

 • Nekompatibilita a nesoulad v zásadních otázkách týkajících se životních cílů, priorit, hodnot, představ o směřování budoucnosti a podobně. Sem můžeme zařadit vše týkající se nastavení života, financí, přístupu k řešení situací a podobně. 


Orientujme se podle toho, zda důvod rozchodu způsobil nějaký problém a zda je tento problém řešitelný nebo neřešitelný. Je třeba také vnímat, že neřešitelných problémů může být ve vztahu mnoho, ovšem co je zásadní pro pokračování vztahu je, že víme, že tento problém máme, ale umíme s ním žít a již ho neřešíme. 


POKUD TĚ NÁVRAT K BÝVALÉMU LÁKÁ, POLOŽ SI TYTO OTÁZKY: 


 • Co je teď jinak? Proč by to teď mělo fungovat, co se změnilo? 

 • Co je mým skutečným důvodem k návratu? 

 • Jak bych se rozhodla, kdybych neměla strach? 

 • Co mi tento vztah dává? 

 • Co mi tento vztah bere? 

 • Co to vypovídá o mé sebehodnotě? 

 • Opakovalo se v tomto vztahu něco, co se mi opakovalo už v předchozích vztazích? 

 • A proč by to po obnovení vztahu mělo být jiné? 

 • Co jsem ochotná do vztahu investovat? 

 • A co je do vztahu ochotný investovat partner? 

 • Nakolik je bývalý důvěryhodný člověk, jehož slova se shodují s činy?  

 • Co očekávám, že se změní a na základě čeho se to má změnit? 

 • Co chce změnit partner a jsem ochotná to změnit?